1.7.2013 voimaan tuleva rakennustuoteasetus tuo CE-merkinnän pakolliseksi kattovalokuvuille. Standardi ”EN 1873 Individual roof lights of plastics” esittää harmonisoituja ominaisuuksia mm. vedenpitävyyteen, mekaaniseen kestävyyteen, kestoikään sekä lämmön- ja ääneneristykseen. Suomen rakennusmääräykset asettaa kattovalokupujen U-arvoista kansalliset vaatimukset (RakMK D3). Kattovalokuvun suurin sallittu U-arvo on 2,0 W/m2K vertailuarvon ollessa 1,0. KERAPLAST® Kattokupu täyttää U-arvon enimmäisvaatimuksen sinällään ja eristetyn jalustan kanssa päästään myös vertailuarvon alle. U-arvot on ilmoitettava joko pelkälle kattokuvulle tai rakenteelle harmonisoitujen standardien SFS-EN ISO 6946, SFS-EN ISO 10077-2 sekä SFS-EN 1873 edellyttämällä tavalla. KERAPLAST® toimittaa suoritustasoilmoitukset tarjouksien yhteydessä luonnosmallisena ja lopulliset ilmoitukset tilausvahvistukseen liitteenä.